Hudba kolem nás – projektový den 25.10.

Tento den děti zpívaly, hrály na hudební nástroje, poznávaly je, ale i vyráběly. Začneme však od začátku. Nejprve se děti společně nasnídaly. Paní kuchařka nám upekla výborný perník. Potom si vyráběly z odpadového materiálu hudební nástroje. Jednalo se o klapačku z lepenky a víček, z plastové láhve hrkačku a z plastových stébel panovu flétnu.

Následoval výchovný program, se kterým k nám přijel pan Mgr. Josef Macků. Ten téměř celý život vyučoval matematiku a fyziku, ale potom zvítězil jeho koníček – hudba a staré hudební nástroje, kterým se nyní věnuje. Sám je nejen vyrábí, ale naučil se na ně i hrát. Doma má takových nástrojů 170, k nám přivezl jen některé. Děti viděly některé středověké, ale i renesanční nástroje jako jsou např. zvířecí rohy, chrotu, křivý roh, loutnu, fidolu, harfu, ale i panovu flétnu, kterou si tento den děti vyrobily. Pán hrál různé písničky, děti si s ním zazpívaly a nakonec si mohly některé z nástrojů i vyzkoušet. Program byl poučný, ale i zábavný.

Celý den proběhl v klidné a hudební atmosféře.

Spaní ve škole 24.10.

Jako každý rok, tak i letos, jsme podnikli společné nocování ve škole. Společně s dětmi jsme se sešli v 18,00 hod. ve škole, kde jsme měli připravené obrovské dýně, ze kterých jsme vydlabali úžasná strašidla. Všechny děti přiložily ruce k dílu. Potom jsme povečeřeli úžasné dobroty, které nám maminky připravili a společně jsme se podívali na dětský film. Po večerní hygieně jsme ulehli do spacáků. Celou noc nás hlídali plyšoví kamarádi, které si děti donesly do školy.

Drakiáda

V pátek 21. října jsme po obědě uspořádali ve školní družině drakiádu. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo i foukalo a děti si mohly užít pouštění draků. Nejdéle vydržel létat drak nejen Jakubovi Duškovi, ale také krásně létal drak Terezce Motyčkové, Annabelce a Viktorce Brokešovým nebo Rosťovi Duškovi. Jen škoda, že se několika drakům nechtělo létat. Tak snad příště.

 

Plavecký výcvik

Během měsíce září žáci naší školy společně s MŠ a ZŠ Makov, MŠ Příluka a MŠ Jarošov zahájili plaveckou výuku v Plavecké škole Polička. Během deseti lekcí si osvojí základní dovednosti v plavání hravou formou s využití různých pomůcek.