Telefon: +461 631 333

Základní škola Vidlatá Seč

Základní škola Vidlatá Seč

Malotřídní škola s individuálním přístupem k dětem.

Základní škola Vidlatá Seč

O ŠKOLE

Jsme malotřídní škola pro žáky 1.stupně, kteří k nám dojíždějí z okolních vesnic.

Škola je obklopena krásnou přírodou v nerušeném, čistém a bezpečném prostředí.Naši žáci dosahují vynikajících výsledků ve vědomostních soutěžích, ale i v přijímacích řízeních na gymnázia.
Volný čas tráví ve školní družině, kde mají k dispozici různé hry, tráví čas v tělocvičně, ale i na blízkém hřišti či v lese.
Snažíme se o maximální naplnění jejich času. K tomu slouží i stolní hokej a fotbal umístěný na chodbách školy.

Co rodičům a žákům nabízíme?

Malý počet žáků ve třídách, Kvalitní pedagogický sbor, Kvalitní vybavení učeben, Individuální přístup ke každému žákovi, Moderní vzdělávání v trendu 21.století, Smyslové, prožitkové a projektové učení, Rodinnou a přátelskou atmosféru, Družina do 5.třídy, Exkurze, výukové besedy, divadelní představení, Množství zájmových kroužků


ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Žáci mají možnost v době po vyučování navštěvovat různé kroužky. Ty probíhají v prostorách školy, žáci nemusí nikam dojíždět.

Základní škola Vidlatá Seč


Anglický jazyk

Žáci 3. třídy si hravou formou opakují základy anglického jazyka.

Výtvarný kroužek

Žáci si vyrábějí a kreativně tvoří z různých materiálů. Domů si odnáší tematicky zaměřené dekorativní výrobky (Vánoce, jaro, Velikonoce).

Literárně – dramatický kroužek

Žáci se seznamují s různými spisovateli a jejich knihami, zdokonalují se ve svém řečovém projevu.

Přírodovědný kroužek

Žáci poznávají a zkoumají přírodu. Podnikají vycházky do blízkého okolí naší školy.


Náboženství

Žáci se zde seznamují s křesťanstvím jako takovým, zejména s  křesťanskými hodnotami a morálními zásadami formou vyprávění příběhů a výtvarným zpracováním tématu.

Počítačový kroužek

Žáci se seznamují se základy práce na PC a Internetem.

Zpěv

Žáci zpívají různé písničky, zpívají s radostí a veřejnosti to dokazují na mnoha akcích pořádaných školou.

Sportovní hry

Žáci sportují v naší tělocvičně, hrají různé, nejen míčové hry.


Tradiční akce školy

Šerpování prvňáčků, Plavecký výcvik pro všechny žáky, Noční pobyt ve škole spojený s výrobou dýňových strašidel, Vánoční řemeslné dílny, Mikulášská nadílka. Slavnostní rozsvěcování vánočního stromečku, Vánoční besídka s výstavou, Pohádkový zápis, Karneval, Sběr starého papíru, Divadlo, Kino, Soutěž v jízdě na kole, Oslava Dne matek, Škola v přírodě, Oslava Dne dětí, Zimní bruslení, sáňkování.

Základní škola Vidlatá Seč


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Je otevřena všem žákům naší školy. Tráví zde čas během polední přestávky, ale i po vyučování. Mají k dispozici různé hry, tráví čas v tělocvičně, ale i na blízkém hřišti a v lese. Hrají různé vědomostní i sportovní hry, kreslí, staví ze stavebnic.AKTUALITY

Přehled aktuálního dění v naší škole.