Telefon: +461 631 333

Úterní dopoledne nám zpříjemnila jedna speciální čtyřnohá návštěva. Přijel se nám ukázat asistenční pes Brandon z organizace Help pes v zácviku. Předvedl nám, co už po několika měsících cvičení umí a při té příležitosti se potrénoval i v socializaci. Děti měly dovoleno hlazení, tleskání i výskání. Pejsek zůstal i přes tento mumraj úplně v klidu. Předvedl nám podávání různých předmětů svému pánovi, otevírání dveří,  sundávání rukavic a povely : lehni, zůstaň, ke mně. Tento zlatý retriever  vykouzlil úsměvy nejen na tvářích žáků, ale i zbytku učitelského sboru.