Telefon: +461 631 333

Muzeum Polička nabízí základním  školám unikátní mobilní projekt Muzeum do škol a školek. Jejich jarní programy nás velice zaujaly, neboť před Vánoci  jsme měli možnost se s jejich  podzimními  projekty  setkat. Byla to Vánoční skleněná dílna a velmi se nám líbila. Proto jsme lektorky z Poličky opět oslovili a ony přijely s programem  ,, Pravěk v ruce.“ Žáci měli možnost vyzkoušet si a poznat nelehký způsob života našich předků, pochopit postupný rozvoj a zdokonalování se pravěké společnosti, a také porovnat a zhodnotit pravěké předměty na základě použitých materiálů. Program je vytvořen na základě zážitkového poznávání nejstarších dějin. Lektorka pracovala s časovou osou a vysvětlila jim význam objevu ohně. Prostřednictvím autentických předmětů ( oštěpy, šípy, sekery, nádoby a šperky) žáci měli možnost porovnat a zhodnotit použité materiály (kámen, kost, hlína, kov) a jejich vlastnosti. Díky tomu žáci pochopili, jak se s danými předměty pracovalo a jaký užitek z nich pravěcí lidé měli. Všichni si také vyzkoušeli, jak obtížné je získat oheň, řezat pazourkem, manipulovat s 5pravěkými nástroji a za odměnu ochutnali pravěkou ,, dobrůtku“, kterou pro ně pekly paní lektorky.  Potom všichni pracovali se samotvrdnoucí  hlínou a vytvořili si předměty využívané v běžném životě ( misky, vázičku, talířek). Pomocí špejlí si každý svůj výtvor  vyzdobil  vrypy podle  své fantazie. Hotový výrobek si všichni odnesli domů. Program všechny zaujal a doufáme, že se zase s velmi příjemnými lektorkami  setkáme.