Telefon: +461 631 333

Všichni žáci naší školy měli možnost připomenout si předvánoční čas malováním skleněných svícínků. Přijely k nám totiž dvě lektorky z Poličky, které pracují v muzeu a mimo jiné chystají velmi poučné a zábavné programy pro žáky, kteří se jen velmi těžko do jejich stálého pracoviště dostávají.  Navštívily  nás se svým programem Skleněná dílna. Nejprve nám byl promítnut krátký film o výrobě skla. Z něho jsme se dozvěděli, z čeho se vlastně sklo vyrábí a dále  zpracovává. Potom si žáci mohli prohlédnout  opravdickou sklářskou píšťalu, sklářské pinzety rozličných  velikostí, různé formy na výrobu sklářského zboží, atd. Dále měly připravenou  krátkou přednášku o tom, jak vzniká barevné sklo. Například jsme se dozvěděli, že  přidáním železa se sklovina zabarví zeleně.  Žáci se rozdělili do skupinek a každá skupinka měla za úkol vyluštit tajenku, která se týkala toho, co si žáci zapamatovali z předcházející  přednášky. Všechny skupiny ji vyluštily správně. Program pokračoval informacemi  o zdobení skla. To se zdobí malováním, broušením nebo hutní úpravou. Lektorka jednotlivé typy názorně představila a pak všem  ukazovala  skleněné výrobky a žáci určovali, jakou technikou je sklo ozdobeno. Nakonec si všichni technikou malování ozdobili svůj vánoční svícínek. Žákům se tento interaktivní  program moc líbil a těšíme se, že nás pracovnice muzea zase s nějakou zajímavou činností brzy navštíví.