Telefon: +461 631 333

V Litomyšli probíhá projekt Škola na zámku. Tohoto projektu jsme se zúčastnili i my. Vybrali jsme si historický modul, který se týkal adventního času,  vánočních zvyků a  zejména betlémů. Dozvěděli jsme se, jak se lidé dříve připravovali na Vánoce, kdo jsou to darovníčci, jak probíhala koleda, co se který den o Vánocích jedlo,  atd. Hlavní náplní  tohoto interaktivního  programu však bylo stavění betlémů. V expozici muzea byl připraven podstavec, jednotlivé figurky, které můžeme v betlému objevit a hlavně postupy, jak betlém správně postavit. Prostřednictvím vlastní zkušenosti se tak žáci seznámili nejen s historií betlémů, ale i s jejich stavbou a  také s řadou postav provázejících adventní a vánoční čas. Každá třída si pak mohla postavit svůj vlastní betlém. Nakonec si každý účastník mohl  vybrat jednu postavičku z betléma,  vystřihnout si ji, vybarvit  a jako zápich si ji odnést domů. Tato předvánoční akce nám umožnila získat mnoho nových informací o Vánocích  a zpříjemnit čas  čekání na Štědrý den.