Informace o výuce a provozu školy od 1. září 2021

  1. Kdo a jak bude chodit do školy – výuka
   Pro všechny žáky školy probíhá výuka v prezenčním režimu, nejsou nějaká zásadní omezení.
  2. Testování
   Děti se testují 3x antigenními testy na začátku vyučování ve třídě. Ve středu 1. září,
   v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září. Žák si provádí test sám výtěrem tyčinkou z kraje
   nosu. Učitel sleduje a dokončí testování.
  3. Přestávky
   Přestávku tráví žáci školy ve třídě. Třídu opouští z hygienických potřeb. Často se ve třídách větrá.
  4. Roušky
   V učebnách není povinnost nosit zakrytá ústa. Ochranné prostředky se nosí ve všech společných prostorách školy.
  5. Družina
   Normální provoz.

S pozdravem Věra Rejsová, ředitelka ZŠ
zs.vidlatasec@seznam.cz
tel: 724 274 835