Telefon: +461 631 333

Jako odměnu za celoroční práci jsme uspořádali školní výlet do Brna. Nejprve jsme navštívili Antropologické muzeum Anthropos. Je zde stálá výstava, která velmi zajímavě informuje o původu člověka a vzniku kultury na našem území. Lektorovaná prohlídka byla velmi poutavě žákům představena, pan lektor svůj výklad přizpůsobil jejich věku a  trpělivě odpovídal na zvídavé otázky. Sám je také kladl a všichni se snažili najít správnou odpověď. Tato expozice je svého druhu jednou z největších v Evropě. Jako pověstnou třešničkou na dortu nám byl představen obrovský mamut v životní velikosti, navíc ještě obklopen svým přirozeným přírodním prostředím. Odtud jsme přejeli na BVV a navštívili tolik televizí propagovanou interaktivní výstavu Šmoulové.  Byla plná soutěžních stanovišť. Každý na počátku obdržel kartičku a  vždy když nějaký  úkol splnil, si  na kartičce označil. Seznámili jsme se se vznikem a vývojem Šmoulů, prošli se Šmoulí vesnicí, jejíž  součástí byly i vhodně zakomponované hrací prvky, které žáci hojně využili. Velmi je také zaujala závěrečná  virtuální realita, kdy   na čápovi  letěli a přistáli ve  Šmoulí vesničce. Při odchodu každý obdržel za splnění úkolů malý dárek.