Telefon: +461 631 333

Jako každý rok, tak i letos jsme připravili vystoupení ke Dni matek. Má to být poděkování za vše, co pro nás nejen naše maminky, ale i babičky a tety celý rok dělají.  Žáčci první a druhé třídy si nacvičili pásmo básniček a písniček,  třeťáci , čtvrťáci a páťáci si připravili známou pohádku Princové jsou na draka. Ta se dětem moc povedla, proto ji jeli na konci května dvakrát  zahrát do Morašic. Jednou  pro žáčky mateřské školy a podruhé  žáky prvního stupně místní  základní školy. I tady se představení moc líbilo, naši  ,,malí herci“ obdrželi sladkou odměnu  a pedagogové krásné květiny. Všechny toto povzbudilo k další práci a už teď se žáci domlouvají, co by chtěli hrát příště.