Telefon: +461 631 333

Všichni si uvědomujeme důležitost prevence při určitých živelných pohromách nebo nepředvídatelných situacích. Jedna  taková situace nastala i u nás ve škole. Učili jsme se a náhle se ozval silný hlas: ,,Hoří!“ Rychle jsme se  ve třídě seřadili a otevřeli dveře na chodbu připraveni k opuštění třídy.  Tam se již valil bílý dým. Ukázněně jsme prchali ze školy. Seřadili se na hřišti, přepočítali jsme se  a zjistili, že paní ředitelka školy a dva žáci chybí. To už se ozývaly hasičské sirény. Netrvala dlouho a u školy se objevilo nejprve hasičské auto ze Seče a následovala další: z Litomyšle, Dolního Újezda, Makova a Morašic. Vedoucímu zásahu jsme oznámili, že ve škole zůstali tři osoby a ty hasiči pomocí speciálních masek dostali ven ze školy, do bezpečí.

Pak  procházeli školu a kontrolovali ve speciálních dýchacích přístrojích  každé místečko školy. Teprve potom  jsme se dozvěděli, že se jednalo o hasičské cvičení, o kterém neměli tušeni ani sami hasiči.

To jsme si všichni oddechli.  Nakonec jsme si mohli prohlédnout hasičská auta. Celé cvičení bylo velmi dobře zorganizované a pro nás i velmi poučné .