Telefon: +461 631 333

Jako každý rok jsme se i letos  sešli před zimními  prázdninami na vánoční besídce. Vzhledem k situaci (COVID 19) byla sice trošku jiná než na jaké jsme byli zvyklí v minulých letech, ale stejně způsobila našim žákům spoustu radosti.  Vánoční perníčky pekli ve družině pouze žáci nižších ročníků a z hygienických důvodů nebyly ani ozdobené. Přesto všem moc chutnaly a důkazem je to, že žádné nezbyly. Každá třída také měla svůj vlastní ozdobený stromeček. Ozdoby na něj si  žáci vyrobili sami. Ráno jsme se sešli ve velké třídě, která byla slavnostně upravena a zhlédli krátkou pohádku s vánoční tématikou. Potom jsme si povídali o Vánocích, proč se vlastně slaví, jaké známe vánoční zvyky, apod. Během  tohoto vyprávění  jsme  si pochutnávali na cukroví a vánočním čaji.  Na řadu pak přišly nejznámější obyčeje, které jsme si vyzkoušeli.  Pak už nás čekalo jen rozdávání dárků, které si mezi sebou dávali žáci navzájem a rozbalování balíčků s novými hračkami do školní družiny. Peníze na ně poskytlo SRPDŠ, za což jim moc děkujeme.  Nakonec jsme si popřáli vše nejlepší a hodně zdraví do nového roku, což samozřejmě přejeme i Vám všem.