Telefon: +461 631 333

 

V úterý 9. února se ve školní družině konal projektový den v rámci projektu Šablony do škol II. Tentokrát se projektového dne mohli zúčastnit pouze žáci z 1. a 2. třídy, protože ostatní žáci jsou na distančním studiu. Školní družinu navštívila paní Lucie Maixnerová z Oblastní Charity Nové Hrady u Skutče a ukázala dětem, jak se pracuje s pedigem. Děti si vyrobily jednoduché jarní dekorace jako květinu a motýla. Děti si vyzkoušely svoji zručnost a fantazii. Práce s pedigem se jim velice bavila.