Telefon: +461 631 333

Březen děti zahájily ve stylu stavitelů. Naši školu navštívila vyslankyně Malé technické univerzity s velkým kufrem plným lega Duplo. Seznámila nejdříve děti s náplní workshopu a poté už se mohlo začít budovat. Děti si vylosovaly kartičky se znaky budov, které jsou běžně ve městě k vidění a v malých skupinkách začaly stavět z kostek  nemocnice, plavecký bazén, policejní stanici a další stavby.  Když byly budovy hotové, tak  žáci společně pospojovali podle plánku silniční síť města a libovolně v jejím okolí rozestavěli své výtvory.  Na závěr se pomocí panáčků a autíček pohybovali po městě podle pokynů svých spolužáků. Ti se museli adaptovat do rolí navigátorů a podle zakreslené mapy panáčky provést městem. Děti za své stavební umění obdržely diplomy a jen nerady kostičky zase vracely zpět do kufru.