Telefon: +461 631 333

Dne 22.3. k nám přijeli na návštěvu žáci z MŠ Jarošov. Budoucí školáci si prohlédli školu, seznámili se s budoucími spolužáky. Naši žáci si pro ně přichystali krátké vystoupení – Pohádku o veliké řepě a žáci ve školní družině připravili pohoštění. Nakonec si děti z MŠ pohrály s hračkami ve školní družině. Moc se jim tam líbilo, protože to bylo  zajímavé a pro ně nové.