Telefon: +461 631 333

1.9. nastoupili žáci do škol a přivítali spolu s učiteli nové žáky. Do 1.třídy nastoupili 4 holčičky – Lucie, Natálie, Kateřina, Sophie  a 2 kluci – Jan a Vojtěch.

Přivítali jsme je společně a popřáli jim hodně štěstí  do prvního roku školní docházky. Sami prvňáci se do školy těšili. Někdo na paní učitelku, někdo na ,,všechno“.

Na památku na tento významný den obdrželi noví žáci Upomínkový list  a spoust dárků. Byly to školní pomůcky do výtvarné a pracovní výchovy, svačinový box a reflexní baťůžek.