Telefon: +461 631 333

Dne 8.9.2021  byli žáci 2.třídy byli pasováni na čtenáře v Městské knihovně v Litomyšli.

Žáky přivítaly pohádkové postavičky, se  kterými plnili různé úkoly. Museli ukázat, zda znají pohádky a jejich hlavní hrdiny, skládali pohádkové puzzle. Po splnění úkolů je čekala odměna. Žáci byli slavnostně pasováni na čtenáře. Obdrželi Upomínkový list, pěknou knížku a  průkazku do knihovny.