Telefon: +461 631 333

Začátek školního roku jsme tradičně zahájili plaveckou výukou. Společně s MŠ Jarošov a MŠ Příluka absolvujeme 10 lekcí plavecké výuky v plaveckém bazénu v Poličce. Děti se během plavecké výuky učí různé plavecké styly a zásady bezpečného pobytu ve vodě. K výuce využívají rozmanité pomůcky včetně plaveckých pásků, pěnových desek, kroužků, žížal, balónků, vodolepek, skluzavky nebo plaveckých brýlí. Výuka probíhá hravou formou s přátelským a laskavým přístupem plavčic. Odměnou dětem na závěr každé lekce je vířivka, která je velmi oblíbená.