Telefon: +461 631 333

Všichni  si ve škole uvědomujeme, jak je důležité znát pravidla silničního provozu.  Proto každý rok využijeme nabídky SVČ Litomyšl, kde se pořádají přednášky zaměřené na tuto problematiku. Nejprve žákům 3., 4. a 5.třídy probíhala teoretická výuka. Tu naši žáci dobře ovládají a dostali pochvalu za aktivitu a správné odpovědi na otázky, které pokládal pan lektor. Poté žáci obdrželi pracovní listy, kde byly znázorněny modelové situace a žáci určovali, co je správné, co je špatně a o všem si s lektorem  zábavnou formou povídali. Nakonec proběhlo promítání krátkých spotů znázorňujících nebezpečné chování.  Na jaře by žáci měli ještě navštívit dopravní hřiště a napsat test. Po té  obdrží průkaz cyklisty.