Telefon: +461 631 333

Ve středu 11. dubna se přírodovědný kroužek vypravil na jarní výlet do Nedošínského háje. Vyjeli jsme linkovým autobusem v 13. hodin a vystoupili jsme na zastávce Višnáry, kde jsme si prohlédli  různá zemědělská zvířata. Děti byly nejvíce zaujaty různými plemeny koní. Odtud jsme pokračovali  přes lávku dále, až ke kapličce sv. Antoníčka.

Ta nám připomínala chaloupku z pohádky. Cestou jsme poznávali různé rostliny a stromy. Všichni poznali prvosenku jarní, zkoumali rozdíl mezi blatouchem, podbělem a orsejem jarním, které všechny mají žlutou barvu a zkoušeli podle teprve rašících stromů o jaký druh se jedná. Jestli je buk, dub, jasan, apod. Z Nedošína jsme došli až do Litomyšle, kde jsme zašli do kavárny Bobo na sladkou odměnu. Autobusem jsme se vrátili v pět hodin do Seče.