Telefon: +461 631 333

Základní škola, Vidlatá Seč, okres Svitavy

Seznam přijatých dětí do 1.třídy ve školním roce 2018/2019:

SR 01
SR 02
SR 04
SR 05
SR 06
SR 07
SR 08