Telefon: +461 631 333

Dne 13.10. přijel do naší školy  poručík Nikol Zavřelová z oddělení Policie ČR Svitavy. Se žáky 1. a 2.třídy si povídali o tom co dělat, abychom byli v bezpečí a nic se nám nestalo. Hovořili o správné jízdě na kole, o bezpečnostních prvcích, o správné chůzi po silnici, ale i o bezpečném cestování v autě. Také si povídali o tom, co dělat, když bych byl doma sám a kdokoli zazvonil, co dělat, když bych se ztratil a nebo se nám cokoliv stalo. Žáci byli šikovní, dokázali správně odpovídat na otázky. Za odměnu dostali malý sešitek – Úkolníček.

Druhá beseda byla určena pro 3. až 5. třídu. Byla zaměřena na problémy dnešní doby, a to na problém  zneužívání sociálních sítí a kyberšikanu. Paní policistka velmi poutavou formou vysvětlovala, co to vlastně sociální sítě jsou, jak se mají správně a bezpečně používat. Potom se zaměřila na jejich zneužívání, vysvětlila nebezpečí, kterému se mohou lidé vystavovat, pokud budou k cizím lidem, se kterými komunikují přes tyto sítě, velmi důvěřiví. S žáky  na toto téma velmi poutavě a srozumitelně diskutovala. Pustila také krátké  autentické ukázky kyberšikany. Celá beseda proběhla v kamarádském duchu, doufáme, že se z ní žáci poučili a těšíme se na další shledání.