Telefon: +461 631 333

Tento den k nám poprvé přišli žáci 1.třídy i se svými rodiči. Slavnostně jsme je přivítali  společně se všemi žáky a učiteli. Na památku od nás dostali pamětní list a dárky od Pardubického kraje a společnosti Laktea. Nejvíce se prvňáčci těší na počítání a čtení. Přejeme jim šťastné vykročení do nové etapy jejich života.