Telefon: +461 631 333

Každý rok jezdí čtvrtá a pátá třída do SVČ Litomyšl na vyučování dopravní výchovy. Zatím jsme jezdili pouze na teoretickou část, kde se seznamujeme s dopravními předpisy a učíme se i méně známé dopravní značky. Letos jsme poprvé jeli i na praktickou část, která proběhla na zdejším novém dopravním hřišti. Žáci museli předvést zručnou jízdu na kole, a to s dodržováním dopravních předpisů. Ještě před tím si každý napsal z dopravních předpisů test. Kdo zvládl obě části, obdržel Průkaz cyklisty.