Telefon: +461 631 333

Jako každý rok, tak i letos nás navštívili učitelé ze ZUŠ Žďáru nad Sázavou. Tentokrát sebou přivezli Hudební představení Letem světem. Seznamovali nás s jednotlivými hudebními žánry v různých světadílech a státech. Vždy k tomu měli typický hudební nástroj pro tuto zemi. Měli jsme možnost porovnat hudbu v Rusku, Irsku, Kanadě apod. Jediný světadíl, který nebyl hudbou zastoupen byla Afrika.  Žáci se učili i tancovat na známé melodie a vytleskávat rytmus. Přislíbili nám, že příští rok nám představí Afriku. Těšíme se.