Telefon: +461 631 333

2.4.  jsme s dětmi navštívili muzeum v Poličce v rámci projektových dnů. Nejprve jsme nahlédli do staré školní třídy, kde probíhá program – ,,Od rozpustilých maškar po veselé Velikonoce´´. Žáci se zde dozvěděli množství informací o masopustu, maskách a jejich významu, Moraně a samozřejmě o Velikonocích. Místnost byla plná předmětů a figurín ilustrujících tradice z dob našich babiček, které přetrvávají dodnes. Děti zde zasedly do dobových školních lavic a vyrobily si kytičku z krepového papíru a masopustního koníka. Maškarní průvod jsme si samy na vlastní kůži vyzkoušeli přestrojením do barevných kostýmů. Všechny to velice bavilo a hodně jsme se nasmáli. Následovala krátká pauza se svačinou, po které jsme se vrátili v čase ještě o něco více. Chystali jsme se totiž strávit – ,,Jeden den ve středověku´´. Středověký sál byl na dobové ukázky ještě bohatší. Viděli jsme zde vše, co toto období charakterizuje. Výklad byl velice poutavý a hodně interaktivní. Děti tu hádaly názvy cechů, odhalily taje středověkého stravování, při představování kata tuhla krev v žilách, coby skláři vytvářely vitráže, zkusily si psát husím brkem a své psaníčko si následně zapečetily voskem, převlékaly se za rytíře i dvořany a kdo chtěl, zkusil si i pohled z koňského hřbetu. Nikomu se nakonec ani nechtělo zpět do přítomnosti, ale autobus již čekal. Návštěvu jsme si moc užili a těšíme se na další program.