Telefon: +461 631 333

Tradiční podzimní akcí  je lampiónový průvod. Letos se konal 14.11. Akci zahájil přivítáním pan starosta a potom žáci naší školy zarecitovali podzimní básničku a zazpívali písničky do pochodu. Potom následovala procházka s rozsvícenými lampióny po vesnici. Cestou děti plnily různé úkoly, za  splnění získaly sladkou odměnu. Cestou nás sledovali dva duchové, kteří nám svítili na cestu. Průvod byl ukončen tradičním pouštěním svíček na místním rybníku a zpěvem našich žáků u obecního úřadu.