Telefon: +461 631 333

V úterý 14. listopadu jsme se vypravili na exkurzi k hasičům. Našim cílem byl Hasičský záchranný sbor v Litomyšli. Celou prohlídkou nás provedl pan Jan Rensa a také jeho kolegové ze směny. Nejprve nám ukázali všechna vozidla i vybavení, jež využívají při své práci. Žáci si vyzkoušeli hasičskou helmu, zásahový kabát nebo dýchací přístroj a prohlédli si kabinu hasičského vozu. Dozvěděli se, co všechno takový hasič dělá i co musí umět a znát. Společně si zopakovali nouzová telefonní čísla a také jim hasiči ukázali, jak se sjíždí po tzv. tyči. Zjistili jsme, že práce hasiče je velice fyzicky i psychicky náročná. Za krásné dopoledne moc děkujeme.