Telefon: +461 631 333

Dne 22.9.2023 nás navštívila praporčice Nikol Zavřelová z  Policie ČR  s preventivními programy pro žáky. V 1.,2. a 3.třídě hovořila se žáky na téma Vlastní bezpečí. Žáci mluvili o bezpečí na silnici, při jízdě na kole, při jízdě v autě, při setkání s cizími lidmi, ale také o tom, jaká telefonní čísla máme volat v případě rychlé pomoci jak zdravotní, tak hasičů a policistů. Žáci byli šikovní, téměř všechno znali a správně odpovídali na položené otázky.

Praporčice Nikol Zavřelová navštívila také čtvrtou a pátou třídu se svojí zajímavou besedou. Její název byl Riziková chování, a jak název říká, týkala se všeho, co může být pro naše děti nebezpečné. Diskutovalo se především o bezpečnosti na silnici, o různých adrenalinových sportech, šikaně i kyberšikaně a o nebezpečí užívání  různých návykových látek. Snažila se také vysvětlit žákům, jak důležité je všímat si lidí kolem sebe  a těm, co to potřebují, pomáhat podle svých možností. Žáky beseda bavila, živě se zapojovali všichni do diskuze. Těšíme se, o čem  bude příští beseda.