Telefon: +461 631 333

Ve středu 24. října jsme se v poměrně chladném a větrném večeru sešli před školou, abychom si prošli s rozsvícenými lampiony naši ves. Ještě před zahájením  lampionového  průvodu jsme alespoň kousek cesty ozdobili sklenicemi s hořícími svíčkami a snažili se tak tento průvod udělat hezčím a slavnostnějším. Akci zahájil pan starosta krátkým projevem a žáci zazpívali krátkou písničku, kde se textem loučí definitivně s babím létem a naopak společně přednesli básničku, která vítá podzim. průvod se pak vydal přes ves k požární nádrži, kde si všichni účastníci mohli pustit po vodě své světýlko a něco si přát.