Telefon: +461 631 333

Již poněkolikáté nás navštívili dva výborní učitelé ze ZUŠ Ždár nad Sázavou, aby zpříjemnili našim žáčkům konec školního roku. Tentokrát nás  jejich program  zavedl nejprve do dob minulých a představil  hudbou a písničkami řemesla, která se buď již vůbec nevyskytují  nebo jsou dnes   jen málo známá.  Děti poznávaly řemesla a povolání jako je  kočí, bednář, pastýř či dráteník. Nejen, že žáci zpívali, tleskali, mávali a jinak se zapojovali do programu, ale měli možnost poznat a prohlédnout si  zblízka i pracovní   nástroje, které většinou znají  jen z muzeí. Jednalo se například o  nebozez, šídlo apod. Pak  jsme všichni opět písničkami a obrázky poznávali běžná, ale pro všechny velmi důležitá povolání, jako pekař, zahradník atd. Hudebníci do svého  vystoupení zařadili  nejen lidové písničky, ale i písničky známé ze Svěrákových pohádek či písničku Jaromíra Nohavici. Do celého programu byly vloženy  vtipné monology obou učinkujících. Jako vždy mělo toto vystoupení velký úspěch a všichni se těšíme, co si pro nás příště naši již známí a u nás vždy vítaní umělci připraví.