Telefon: +461 631 333

Na závěr školního roku jsme se vyrazili na výlet do Litomyšle. Žáci navštívili Městskou galerii v domě U Rytířů, kde si nejdříve prohlédli komentovanou prohlídku „Příběhy z obrazů Josefa Voleského“. Galerijní pedagog, pan V. Novák, stručně představil žákům poutavou formou život a dílo litomyšlského rodáka akademického malíře Josefa Voleského. Po prohlídce se žáci přesunuli do výtvarné dílny, kde si vyzkoušeli jednodušší hravé obtiskování a poté náročnější tisk z materiálové matrice v grafickém lisu.

Další část programu byla v Městské knihovně, kde si připravila pro žáky paní knihovnice M. Horáková deskové hry. Žáci si zahráli např. Krycí jména, Dobble, Vesmír, Na prodej, Athéna, Duch, Bystroočko, Panic Lab, Quoridor atd. Některé hry děti dobře znají ze školní družiny, jiné si zahrály poprvé.

Za odměnu jsme si všichni koupili výbornou zmrzlinu.