Telefon: +461 631 333

Jako každý rok, tak i letos nás navštívili učitelé ze ZUŠ Žďár na Sázavou se svým hudebním pořadem, který byl tentokrát zaměřen na známé melodie z dětských filmů. Uvítal nás pan Tau v buřince a naučil nás známý pozdrav s buřinkou, typický pro pohádky  s panem  Tau. Postupně nám byly přehrány melodie z různých filmů a žáci hádali z jakých. Oba aktéři se stačili i převlékat do odpovídajících kostýmů. V průběhu poutavého vystoupení nám byly představeny známé i méně známé hudební nástroje. Seznámili jsme se například s kalimbou, dudy, basklarinetem nebo s žaltářem či kapesní trubkou. Pořad byl velmi zajímavý  a žáky jako vždy velmi upoutal.