Telefon: +461 631 333

Tento den děti zpívaly, hrály na hudební nástroje, poznávaly je, ale i vyráběly. Začneme však od začátku. Nejprve se děti společně nasnídaly. Paní kuchařka nám upekla výborný perník. Potom si vyráběly z odpadového materiálu hudební nástroje. Jednalo se o klapačku z lepenky a víček, z plastové láhve hrkačku a z plastových stébel panovu flétnu.

Následoval výchovný program, se kterým k nám přijel pan Mgr. Josef Macků. Ten téměř celý život vyučoval matematiku a fyziku, ale potom zvítězil jeho koníček – hudba a staré hudební nástroje, kterým se nyní věnuje. Sám je nejen vyrábí, ale naučil se na ně i hrát. Doma má takových nástrojů 170, k nám přivezl jen některé. Děti viděly některé středověké, ale i renesanční nástroje jako jsou např. zvířecí rohy, chrotu, křivý roh, loutnu, fidolu, harfu, ale i panovu flétnu, kterou si tento den děti vyrobily. Pán hrál různé písničky, děti si s ním zazpívaly a nakonec si mohly některé z nástrojů i vyzkoušet. Program byl poučný, ale i zábavný.

Celý den proběhl v klidné a hudební atmosféře.