Telefon: +461 631 333

V předvečer první adventní neděle se konalo rozsvěcení stromečku ve Vidlaté Seči. Žáci naší školy se zapojili do této akce krátkým kulturním programem. Ten se skládal z pásma básniček s tematikou zimy a Vánoc, který byl proložen vánočními koledami. Při závěrečné písni Tichá noc byl stromeček slavnostně rozsvícen.  Nadcházející čas Vánoc nám připomínal i krásný osvícený betlém. Na všechny přítomné, kteří se přišli na tuto událost podívat, čekala na závěr výborná vánočka a na zahřátí čaj a pro dospělé punč.