Telefon: +461 631 333

Jako každý rok, tak i letos, jsme podnikli společné nocování ve škole. Společně s dětmi jsme se sešli v 18,00 hod. ve škole, kde jsme měli připravené obrovské dýně, ze kterých jsme vydlabali úžasná strašidla. Všechny děti přiložily ruce k dílu. Potom jsme povečeřeli úžasné dobroty, které nám maminky připravili a společně jsme se podívali na dětský film. Po večerní hygieně jsme ulehli do spacáků. Celou noc nás hlídali plyšoví kamarádi, které si děti donesly do školy.