Telefon: +461 631 333

Jako každý rok, tak i letos, žáci čtvrté a páté třídy se zúčastnili vzdělávací akce, která se týkala dopravní výchovy. Žáci si zopakovali dopravní značky a situace, které mohou nastat v běžné provozu na silnici.  Společně  se snažili různé  problémy vyřešit. Za správný výsledek obdrželi malé dárky. Vše probíhalo v přátelské atmosféře a dopravní inspektor trpělivě a srozumitelně odpovídal na dotazy, které se týkaly pravidel silničního provozu. Velmi naše žáky chválil, neboť  vždy došli ke správnému řešení dopravních situací a projevili výborné znalosti nejen  v poznávání dopravních značek,  ale i v  řešení různých  problémů, které mohou nastat  na křižovatkách. Na jaře  žáci budou psát test a absolvují jízdu zručnosti na dopravním hřišti. Potom obdrží průkaz cyklisty.