Telefon: +461 631 333

V pátek 4. listopadu nás navštívily lektorky z poličského muzea, které vytvořily svůj dlouhodobý cíl, a to přiblížit žákům témata z historie, národopisu či umění. Vloni nás navštívily s vystoupením nazvaným  ,,Pravěk“, letos následoval program ,,Středověk všemi smysly“. Jeho cílem bylo  umožnit žákům vyzkoušet si a poznat život ve středověku, uvědomit si důležitost zajištění obživy a obrany města, dále všechny seznámit se středověkou stravou, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Lektorky samy připravily ochutnávku středověkých pokrmů, která obsahovala např. obilné placky, ovesnou kaši, domácí zelí nebo křížaly. Vše nám moc chutnalo. Dále nám byly představeny středověké zbraně a oblečení. Vše si žáci mohli vyzkoušet. Pak následovaly praktické činnosti s názvem ,,Zpečetěná dílna“, ve které jsme  všichni měli možnost proniknout  do tajemství středověkých rukopisů a  vyzkoušet  si svoji kreativitu a fantazii při vytváření svého města a následně i jeho  zakládací listiny. Tuto listinu každý také zapečetil. Po celou dobu se nikdo nenudil, jedna aktivita střídala druhou a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací.