Telefon: +461 631 333

V pátek 30. dubna si žáci 1. – 3. třídy užili čarodějnického řádění. Slétly se k nám čarodějnice z širokého okolí a nejen, že se všem představily svým jménem, ale také nám prozradily osvědčené zaklínadlo. Potom se pustily do velkého čarodějnického soutěžení. Změřily své síly ve znalostech o čarodějnicích, v letu na koštěti, v rychlosti při rozsvěcení svíček nebo kouzelném tanci. Na závěr každá obdržela vysvědčení. A pak se zase rozlétly do svých domovů.