Telefon: +461 631 333

Poslední dubnový den jsme si připomněli  tradiční ,,pálení čarodějnic“, nebo-li ,,filipojakubskou noc“. Sice kvůli situaci, která nyní je, se nemohou tradiční ohně pálit,  ale tento den jde připomenout i jinak. Vždy na tento den měla naše škola společný program, ale letos je zakázané spojovat ročníky, proto tento den pojala každá třída po svém. Žáci čtvrté a páté třídy se převlékli za čarodějnice i čaroděje. První hodinu jsme se učili. Počasí nám přálo, tak jsme mohli další čas trávit venku. Proběhla dětmi oblíbená ,,šipkovaná“ , kdy ,,páťáci „ značili  cestu, vymýšleli úkoly, a  potom  schovali poklad. Čtvrťáci šli po šipkách a cestou plnili úkoly. Nakonec našli i poklad, o který se se svými staršími spolužáky podělili.  Na hřišti také proběhla módní přehlídka kostýmů.  Výřečný  moderátor  Filip komentoval velmi vtipně každou masku. Zahráli jsme si i různé hry. I když se snažíme si pobyt ve škole různě zpříjemnit, moc se těšíme, až sundáme roušky a podobné akce budeme moci pořádat tak, jak jsme byli zvyklí, tedy všichni dohromady.