Telefon: +461 631 333

Každý  rok, výjimkou však  byl loňský  rok, se pořádá koncem března akce s názvem Ukliďme Česko. Letos tento den připadl na sobotu 27. března.  Dobrovolníci uklízí nejen okolí svého domova, ale i společná prostranství, příkopy u silnic apod. Odpadky sbírají do plastikových pytlů, naplněné zavážou a ponechají u silnice, odkud je pak organizátoři odvezou. Několik kamarádů pod vedením paní Kavanové- Rosťa a Kuba Duškovi, Lukáš a Kuba Boštíkovi, Filip Kavan a Láďa Šeda – se dalo do uklízení  části obce a lesa směrem na Chotěnov, kde se opravdu vyskytovalo dost odpadků.  Uklízeli sice v předstihu, již ve čtvrtek 25. 3., ale to přece nevadí. Tento nápad  se nám moc líbil a příště doufáme, že se nás zúčastní více. Děkujeme.