Telefon: +461 631 333

První školní den jsme na naší škole uvítali 6 nových žáků. Jedná se o 5 prvňáčků a jednoho žáka do 2.třídy. Všichni žáci byli slavnostně přivítáni a za splnění drobných úkolů od nás dostali klaunský papírový kornout  plný školních pomůcek.