Telefon: +461 631 333

Dne 16.6. jsme měli jedinečnou příležitost stát na místech, kam mohou jen varhaníci. Byli jsme v Litomyšli v kostele Povýšení  svatého  Kříže, kam nás vzal pan Kubát.  Seděli jsme na kůru a poslouchali jsme zajímavosti, které nám pan varhaník povídal. Víme, kolik tyto varhany stály, kolik je v nich píšťal, slyšeli jsme nejvyšší tón, ale i ten nejnižší.  Vše doprovázel ukázkami skladeb. Nakonec nám pan Kubát zahrál vlastní improvizovanou skladbu.