Telefon: +461 631 333

Během měsíce září žáci naší školy společně s MŠ a ZŠ Makov, MŠ Příluka a MŠ Jarošov zahájili plaveckou výuku v Plavecké škole Polička. Během deseti lekcí si osvojí základní dovednosti v plavání hravou formou s využití různých pomůcek.