Telefon: +461 631 333

Téměř všichni žáci naší školy  se radovali  z toho, jaké krásné známky se objevily na jejich pololetním vysvědčení. Všichni vědí, že se naučili a dozvěděli mnoho nových věcí. Své vědomosti si proto někteří z nich přišli vyzkoušet do vědomostní soutěže Riskuj, která se pořádala v den vysvědčení ve škole. Měla dvě kategorie- v první soutěžili prvňáci a druháci, ve druhé žáci zbývajících tříd. Každý na začátku soutěže obdržel sto bodů a za každou otázku se mu buď body přičetly nebo odečetly. Podle toho, zda odpověď byla správná, či nikoliv. Otázky se týkaly znalostí z přírodovědy, prvouky, vlastivědy nebo všeobecného přehledu. Výsledky byly poměrně těsné a každý účastník obdržel malou pozornost a sladkost.