Telefon: +461 631 333

Jednu středu v únoru nás poprvé poctili svou návštěvou zaměstnanci  Pasíček, což je záchranná stanice a ekocentrum. Pasíčka nabízejí různé vzdělávací programy nejen přímo u nich, ale  nově lektoři dojedou i  do škol. Nám přijeli představit faunu Pardubického kraje, který má totiž unikátní polohu, díky níž se zde nalézá velké množství různých biotopů a v nich  nalezneme  velmi pestrou faunu.  Měli jsme tedy možnost zhlédnout prezentaci, díky které nám bylo  představeno několik desítek zástupců různých tříd obratlovců i bezobratlých zde žijících. Bylo to velice zajímavé, lektoři ochotně odpovídali na četné dotazy žáků a my se dozvěděli řadu zajímavostí. Těšíme se na další setkání.