Telefon: +461 631 333

 

Jako každý rok, tak i letos proběhlo na naší škole Vánoční koledování. Probíhalo ve slavnostně vyzdobené tělocvičně. Je to vlastně kulturní pásmo, které si připravili žáci a učitelé naší školy pro veřejnost. Nejprve vystoupili s tematickými básničkami žáci první, druhé a třetí třídy. Básničky byly prokládány koledami, které si každý mohl s námi zazpívat. Potom přišlo na řadu vystoupení pěveckého kroužku. Žáci měli připravené známé koledy. Jako vždy, nás nakonec čekalo krátké divadelní vystoupení, které si připravil dramatický kroužek působící na  zdejší škole. Jednalo se o krátký příběh, jak to někdy vypadá před Vánocemi a tom, jak by si předvánoční čas představovaly děti.

Závěr patřil koledě Narodil se Kristus Pán, kterou zpívala celá škola a téměř všichni, kteří se na nás přišli podívat. Doufáme, že se vystoupení líbilo.