Telefon: +461 631 333

14.12. k nám přijel pan Jan Opatřil. Je to spisovatel, který píše příběhy o rybách. Poslední knihu, která se jmenuje Pstroužek Vikoušek, nám přijel představit. Žákům z této knihy poutavě četl a při tom promítal ilustrace z knihy. Obrázky jsou moc pěkné. Autor knihy si je i sám kreslí. Potom následovaly dotazy žáků a prodej knih, záložek a placek tematicky zaměřené k jeho knihám.