Telefon: +461 631 333

V červnu jsme se vydali společně se ZŠ Budislav na školní výlet do Olomouce. Navštívili jsme historicky unikátní stavbu z dob Františka Josefa I., která  v té době sloužila jako dělostřelecký sklad. V roce 2015 byla přeměněna na interaktivní muzeum vědy.  Budova dostala název Pevnost poznání. Má několik stálých expozic:

Do historie– zde jsme se seznámili s historií města, žáci si mohli zkoušet vojenské  obleky, pozorovali  jak pracuje dělo a za pomocí malých vojáčků si zinscenovali i bitvu.

Živá voda- tady jsme si zkoušeli jak pracuje koloběh vody v přírodě, různé pokusy s vodou, jak funguje čistička vody, apod.

Rozum v hrsti-tato expozice byla pro žáky nejzajímavější. Viděli , jak pracuje 3D tiskárna, seznámili se prakticky s fungováním fyzikálních zákonů, jak funguje sopka a  pozorovali různé živočichy  pod mikroskopem. Dále procházeli maketou hlavy, kde viděli, jak to v hlavě funguje, vyzkoušeli si prakticky práci zubního lékaře, apod.

Světlo a tma – v této expozici  jsme měli možnost vyzkoušet si různé pokusy se světelnými paprsky, jak funguje světlo, obrázky s 3D brýlemi, termo kameru, apod.

Byli jsme rozděleni na skupinu menších  a větších  dětí. Mladší žáci měli program Rytířský kodex, kde se dozvídali o životě rytířů a byli  aktivně zapojováni do děje přednášky. Zkoušeli si sestavit vlastní erb a nakonec  si vyzkoušeli rytířský turnaj, bohužel, bez koně.

Starší žáci měli program Sestav svoje město,  kde si povídali o městech i velkoměstech a o životě v nich. Pomocí obrázků si pak sestavili své vlastní městečko. Nakonec navštívili i náměstí v Olomouci a seznámili se olomouckým orlojem. Nechyběla ani zmrzlina.

Počasí nám přálo a výlet se vydařil.