Telefon: +461 631 333

V pátek 21.6. byl v Zemědělském družstvu Dolní Újezd den otevřených dveří. Nejprve jsme navštívili středisko v Dolním Újezdě, kde nás seznámili se zemědělskou technikou. Viděli jsme tam traktory, kombajny, postřikovací stroje, sklízecí řezačky a jiné zemědělské stroje.

Na středisku ve Vidlaté Seči jsme si prošli živočišnou výrobu. Byli jsme v teletníku i v kravíně. Potom jsme navštívili bioplynnou stanici a sušárnu, kde se využívá teplo z této bioplynky a suší se zde kukuřice a píce, které se používají do krmných směsí pro zvířata.  Vše pro nás bylo zajímavé a poučné. Na závěr si žáci mohli dát výborný guláš nebo klobásu a sladkou odměnou pro ně byla opočenská zmrzlina.