Telefon: +461 631 333

Přírodovědný kroužek jel  21.3. 2016 na soutěž v poznávání přírodnin, kterou pořádal DDM Litomyšl.Soutěžili žáci 3., 4. a 5. ročníku ZŠ.

Konkurence byla velká, protože soutěže se zúčastnili  žáci z deseti škol. V zasedací místnosti bylo pod čísly připraveno 30 různých  přírodnin a děti měly lístky s čísly, ke každému  číslu zapisovaly  název rostliny, brouka, ryby, ptáčka, obojživelníka nebo savce a  bylo to docela těžké, protože se  muselo  správně  určit nejen rodové jméno, ale i druhové.

První kategorie byli žáci 3. ročníku.  Zde jsme měli nejsilnější zastoupení a soutěžili i naši druháci. Nejlépe dopadla Tereza Čepicová, která v silné konkurenci obsadila 2. místo, velkým překvapením bylo i třetí místo Rosti Duška, který je teprve druhák a mezi staršími soutěžícími se neztratil. Karolína Malochová  se umístila na pěkném pátém místě, Lucie Kábrtová na osmém a naši druháčci Simona Záleská na desátém, Dominik Záruba na jedenáctém, Annabel Brokešová a Monika Fránerová  na 14. a 15. místě.

Druhá kategorie byla zastoupena největším počtem soutěžících. Jednalo se o čtvrťáky. Zde byla velice výborná Viktorka Brokešová, která s počtem 24,5 z celkových možných 30 bodů, skončila na 8.místě. Martin Kábrt byl 23.

V třetí kategorii soutěžili žáci pátých ročníků. I zde byla velmi hojná účast. Nás výborně reprezentoval Petr Koptík, který skončil na 4. místě a David Záruba, který byl na  místě devátém.

Naše školička se tedy vůbec mezi velkými školami neztratila a všem našim účastníkům děkujeme za její vzornou reprezentaci a všem také  gratulujeme.